ನೀನಾಸಮ್ ತಿರುಗಾಟ – ೧೯೯೪
ರಚನೆ: ಜಿ.ಬಿ. ಜೋಶಿ
ನಿರ್ದೇಶನ: ಚಿದಂಬರ ರಾವ್‌ ಜಂಬೆ
ಸಂಗೀತ: ಅಕ್ಷರ ಕೆ ವಿ

Ninasam Tirugata – 1994
Written by G.B. Joshi
Directed by Chidambara Rao Jambe
Music: Akshara K V