ನೀನಾಸಂ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಶಿಬಿರ ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ ೨೦೧೭
ತಲೆಮಾರುಗಳ ನಡುವೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಚಾರ ವಿನಿಮಯ
ಸುಂದರ್‌ ಸರುಕ್ಕೈ, ವರುಣ್‌ ಭಟ್‌, ಸೃಜನ ಕೈಕಿಣಿ

Ninasam Samskriti Shibira – October 2017
“Conversations between Generations: on Technology”
Sundar Sarukkai, Varun Bhat, Srujana Kaikini