ನೀನಾಸಮ್ ಬೇಸಿಗೆ ರಂಗ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರ ೨೦೧೯ರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ರಂಗಪ್ರಯೋಗ

ಮೂಲ: ಭಾಸ

ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ: ಎಲ್. ಗುಂಡಪ್ಪ

ಸಂಗೀತ: ಅರುಣ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಎಂ

ನಿರ್ದೇಶನ: ವಿನೀತ್ ಕುಮಾರ್ ಎಂ.

A play by Participants of Ninasam Summer Workshop 2019.

Original: Bhasa

Translation: L. Gundappa

Music: Arun Kumar M

Direction: Vineeth Kumar M.