ನೀನಾಸಮ್ ಬೇಸಿಗೆ ರಂಗ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರ ೨೦೧೯ರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ರಂಗಪ್ರಯೋಗ
ಮಾಂಟೋ ಕಥೆಗಳನ್ನಾಧರಿಸಿದ ರಂಗಪ್ರಯೋಗ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಸಂಗೀತ, ನಿರ್ದೇಶನ: ಶ್ವೇತಾರಾಣಿ ಹೆಚ್.ಕೆ.

A play by Participants of Ninasam Summer Workshop 2019.
Based on the stories by Manto
Design, Music, Direction: Shwetharani H.K.