ನೀನಾಸಮ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಶಿಬಿರ ೨೦೧೯
ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ: ಟಿ.ಎಂ. ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಅವರ ಶಿಷ್ಯವರ್ಗ
ಪಿಟೀಲು: ಅದಿತಿ ಕೃಷ್ಣಪ್ರಕಾಶ್
ಮೃದಂಗ: ಪ್ರವೀಣ ಸ್ಪರ್ಷ್

Ninasam Samskriti Shibira 2019
Demonstration by T.M. Krishna and his Disciples
Violin: Aditi Krishnaprakash
Mridangam: Praveen Sparsh