ನೀನಾಸಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ – ೨೦೧೫
ಕೆವಿ ಸುಬ್ಬಣ್ಣರವರ ಪುಣ್ಯ ಸ್ಮರಣೆ
ಅತಿಥಿ: ಎಂ ಎ ಹೆಗ್ಡೆ
ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸ: ಹೆಚ್‌ ವಿ ನಾಗರಾಜ್‌ ರಾವ್‌, ಮೈಸೂರು

Ninasam Program
Commemorating death anniversary of K.V. Subbanna
Guest: M.A. Hegde
A special Lecture: H.V. Nagarajrao, Mysore
July 16, 2015