ಕುಂತೀಕ್ಲೇಶ ಯಕ್ಷಗಾನ
ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಭಾಗವತಿಕೆ: ವಿದ್ವಾನ್‌ ಗಣಪತಿ ಭಟ್ಟ, ಯಲ್ಲಾಪುರ
ಮದ್ದಳೆ: ಶ್ರೀ ಅನಂತಪದ್ಮನಾಭ ಫಾಟಕ್‌
ಚಂಡೆ: ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಯಾಜಿ, ಇಡಗುಂಜಿ
ಕೊಳಲು: ವಿದ್ವಾನ್‌ ಹೆಚ್‌ ಎಸ್‌ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್‌
ಪಿಟೀಲು: ಕಾಂಚನ, ಶ್ರೀರಂಜಿನಿ‌
ನೃತ್ಯ ಸಂಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿನಯ: ಶ್ರೀ ಮಂಟಪ ಪ್ರಭಾಕರ ಉಪಾಧ್ಯ
ನಿರ್ದೇಶನ: ಶತಾವಧಾನಿ ಆರ್‌ ಗಣೇಶ್

Kuntiklesha
Music and Bhagavatike: Vidvan Ganapati Bhat, Yallapur
Maddale: Sri Anantapadmanabh Phatak
Chande: Sri Krishna Yaji, Idagunji
Flute: Vidvan H S Venugopal
Violin: Kanchana, Sriranjini
Choreography and performance: Sri Mantapa Prabhakara Upadhya
Direction: Shatavadhani Dr. R Ganesh