ನೀನಾಸಮ್ ರಂಗಶಿಕ್ಷಣ ಕೇಂದ್ರದ ೨೦೧೯-೨೧ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ರಂಗಪ್ರಯೋಗ

ಮೂಲ: ಐಸಾಕ್ ಬಾಶೆವಿಸ್ ಸಿಂಗರ್

ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ: ಜಯಂತ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ ಮತ್ತು ವಿವೇಕ ಶಾನಭಾಗ

ಸಂಗೀತ : ಅರುಣ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಎಂ ಮತ್ತು ಶ್ವೇತಾರಾಣಿ ಹೆಚ್‌ ಕೆ

ನಿರ್ದೇಶನ: ವಿನೀತ್ ಕುಮಾರ್ ಎಂ.

A play by Students of Ninasam Theatre Institute 2019-21

Original: Isaac Bashevis Singer

Translation: Jayanth Kaikini and Vivek Shanbhag

Music : Arun Kumar M and Shwetharani H K

Direction: Vineeth Kumar M.