ಏಕವ್ಯಕ್ತಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಎಂಬ ಅದ್ಭುತ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಠಿಸಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದವರು ಡಾ|| ಆರ್‌ ಗಣೇಶ್.‌ ಯಕ್ಷಗಾನ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಏಕವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಎಂಬುದು ಭಾರತೀಯ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ನೃತ್ಯ ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲೇ ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೊಸ ಮತ್ತು ನೈಜ ಆವಿಷ್ಕಾರವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಕಲೆಯ ನಾಟ್ಯ (ನಾಟಕೀಯ) ರೂಪವನ್ನು ಹಾಗೇ ಇಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಭಾನಾ ಭಾನಿಕಾ (ಏಕವ್ಯಕ್ತಿ) ಆಯಾಮವನ್ನು ಕಲಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಏಕವಕ್ತಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ನೃತ್ಯ ಮತ್ತು ಅಭಿನಯ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಸ್ಪಾಟ್ ಕಾದಂಬರಿ ಸೃಷ್ಟಿಗಳು, ಆತ್ಮ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ‘ಸಾಥ್ವಿಕಾ’, ದೇಹದ ಆಕರ್ಷಕ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ರಸ – ಧ್ವನಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಳಗಿನ ಚಲನೆ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತದ ಅತ್ಯಂತ ನವೀನ ಪರಿಶೋಧನೆ ಸೇರಿವೆ.

The wonderful concept of Ekavyakthi Yakshagana was conceived and designed by Dr. R. Ganesh. Solo performance in Yakshagana style is an entirely new and refreshing original innovation in the classical dance drama systems of India. Here the Natya (theatrical) form of the original art is kept intact and the Bhana Bhanika (solo) dimension is aesthetically developed. Ekavyakthi Yakshagana performances include on the spot novel creations in both Nritta and Abhinaya, soul stirring ‘Saathvika’, charming articulations of the body, movement within the features of Rasa – Dhwani and a very innovative exploration of music.