ಮಿಥಿಲೆ
ಕವಿ: ಸು.ರಂ. ಎಕ್ಕುಂಡಿ
ನಿರ್ದೇಶನ: ಶಿಶಿರ ಕೆ.ವಿ

ನೀನಾಸಮ್ ಪ್ರತಿಷ್ಟಾನ ಅರ್ಪಿಸುವ
ಕನ್ನಡ ಕಾವ್ಯ ಕನ್ನಡಿ
ಆಯ್ದ ಕನ್ನಡ ಕವಿತೆಗಳನ್ನಾಧರಿಸಿದ ಕಿರುಚಿತ್ರ ಮಾಲಿಕೆ

Poet: S R Ekkundi
Direction:
Shishira K V

Ninasam Pratishtana presents Kannada Kavya Kannadi
Short films based on selected kannada poems