ನೀವಲ್ಲವೆ
ಕವಿ: ಕೆ.ಎಸ್. ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ
ನಿರ್ದೇಶನ: ಬಾಲಾಜಿ ಮನೋಹರ್

ನೀನಾಸಮ್ ಪ್ರತಿಷ್ಟಾನ ಅರ್ಪಿಸುವ
ಕನ್ನಡ ಕಾವ್ಯ ಕನ್ನಡಿ
ಆಯ್ದ ಕನ್ನಡ ಕವಿತೆಗಳನ್ನಾಧರಿಸಿದ ಕಿರುಚಿತ್ರ ಮಾಲಿಕೆ

Poet: K S Narasimha Swamy
Direction: Balaji Manohar

Ninasam Pratishtana presents Kannada Kavya Kannadi
Short films based on selected kannada poems