‌ನೀನಾಸಮ್ ರಂಗಶಿಕ್ಷಣ ಕೇಂದ್ರದ ೨೦೧೭-೧೮ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ರಂಗಪ್ರಯೋಗ
ಮೂಲ: ದ್ವಿಜೇಂದ್ರಲಾಲ್‌ ರಾಯ್‌
ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ: ಆರ್‌ ನಾಗರಾಜ್‌
ಸಂಗೀತ: ವಿದ್ಯಾ ಹೆಗಡೆ, ಅರುಣ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಎಂ, ಎಂ ಪಿ ಹೆಗಡೆ
ನಿರ್ದೇಶನ: ಮಂಜು ಕೊಡಗು

A play by Students of Ninasam Theatre Institute 2017-18.
Original: Dwijendralal Roy
Kannada Translation: R. Nagaraj
Music: Vidya Hegde, Arun Kumar M, M P hegde
Direction: Manju Kodagu