ನೀನಾಸಂ ತಿರುಗಾಟ ೨೦೦೯ರ ರಂಗಪ್ರಯೋಗ
ವಿಲಿಯಂ ಷೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ರ “ಮರ್ಚೆಂಟ್‌ ಆಫ್‌ ವೇನಿಸ್”ನ ಕನ್ನಡ ರೂಪಾಂತರ
ರೂಪಾಂತರ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶನ: ಅಕ್ಷರ ಕೆ ವಿ

A play by Ninasam Tirugata 2009.
Kannada adaptation of William Shakespeare‘s “Merchant of Venice”.
Adapted and Directed by Akshara K.V.