ವಿದಿಶೆಯ ವಿದೂಶಕ

ನೀನಾಸಮ್ ತಿರುಗಾಟ – ೨೦೦೧ರ ರಂಗಪ್ರಯೋಗ
ಕಾಳಿದಾಸನ “ಮಾಲವಿಕಾಗ್ನಿಮಿತ್ರ”
ಅನುವಾದ: ಕೆ.ವಿ. ಸುಬ್ಬಣ್ಣ
ನಿರ್ದೇಶನ: ಇಕ್ಬಾಲ್ ಅಹ್ಮದ್
ಸಂಗೀತ: ಶ್ರೀಧರ ಹೆಗ್ಗೋಡು

Vidisheya Vidooshaka

A play by Ninasam Tirugata – 2001
Kalidasa’s “Maalavikaagnimithra”
Translated by K.V. Subbanna
Directed by Iqbal Ahmed
Music: Shridhar Heggodu