ಉಪನ್ಯಾಸ – ಅತಿ ಸಣ್ಣ ಕಥೆಗಳು | Lecture on Very Short Stories


ನೀನಾಸಮ್ ಕಲೆಗಳ ಸಂಗಡ ಮಾತುಕತೆ ೨೦೨೨
ಉಪನ್ಯಾಸ: ಅತಿ ಸಣ್ಣ ಕಥೆಗಳು – ಎಸ್. ದಿವಾಕರ
Ninasam Kalegala Sangada Maatukate 2022
Lecture on Very Short Stories by S. Diwakar

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Articles

Related

ಹಿಂದುಸ್ತಾನಿ ಸಂಗೀತ – ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಭಟ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ | Hindustani Vocal Recital – Poornima Bhat Kulkarni

https://youtu.be/iif8tzN4iXQ?si=dAq6MatgTP9MP0pg ನೀನಾಸಮ್ ಕಲೆಗಳ ಸಂಗಡ ಮಾತುಕತೆ ೨೦೨೨ಹಿಂದುಸ್ತಾನಿ ಸಂಗೀತವಿದುಷಿ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಭಟ್ ಕುಲಕರ್ಣಿತಬಲಾ: ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಹೆಗಡೆಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ: ಶ್ರೀ ಭರತ್ ಹೆಗಡೆ Ninasam Kalegala Sangada Maatukate 2022Hindustani Vocal RecitalVid. Poornima Bhat...

ಹಿಂದುಸ್ತಾನಿ ಸಂಗೀತದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ | A discussion about Hindustani Music

https://youtu.be/PBe1XpM2W6o?si=Osps1AxdZzSr97pq ನೀನಾಸಮ್ ಕಲೆಗಳ ಸಂಗಡ ಮಾತುಕತೆ ೨೦೨೨ಹಿಂದುಸ್ತಾನಿ ಸಂಗೀತದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆವಿದುಷಿ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಭಟ್ ಕುಲಕರ್ಣಿನಿರ್ವಹಣೆ: ದೀಪಾ ಗಣೇಶ್ತಬಲಾ: ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಹೆಗಡೆಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ: ಶ್ರೀ ಭರತ್ ಹೆಗಡೆ Ninasam Kalegala Sangada Maatukate 2022A discussion...

ಉಪನ್ಯಾಸ – ಕುಮಾರವ್ಯಾಸನ ಆಯ್ದ ಪದ್ಯಗಳು | Lecture on Kumaravyasa’s selected poems

https://youtu.be/F9ICk7FU1R8?si=Vru8zE4Zm6R4jDPH ನೀನಾಸಮ್ ಕಲೆಗಳ ಸಂಗಡ ಮಾತುಕತೆ ೨೦೨೨ಉಪನ್ಯಾಸ: ಕುಮಾರವ್ಯಾಸನ ಆಯ್ದ ಪದ್ಯಗಳು - ಎಸ್. ಆರ್. ವಿಜಯಶಂಕರ Ninasam Kalegala Sangada Maatukate 2022Lecture on Kumaravyasa's selected poems by S.R....