ನೀನಾಸಮ್ ತಿರುಗಾಟ ೨೦೨೨ರ ಅನುಭವ ಕಥನ | A Documentary on the experience of Ninasam Tirugata 2022

ನೀನಾಸಮ್ ತಿರುಗಾಟ ೨೦೨೨ರ ಅನುಭವ ಕಥನ
ದಾಖಲೀಕರಣ: ದರ್ಶನ್ ಶೇಟ್, ಸಾಗರ ಮತ್ತು ಮಂಜುನಾಥ ಹಿರೇಮಠ, ಹರಿಹರ
ಸಂಕಲನ ಸಹಾಯ: ದರ್ಶನ್ ಹೆಚ್.ಎಸ್., ಹೊನ್ನೇಸರ

A Documentary on the experience of Ninasam Tirugata 2022
Documentation: Darshan Shet, Sagara and Manjunath Hiremth, Harihara Editing Assistance: Darshan H.S., Honnesara

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Articles

Related

Iphigenia | ಇಫಿಜೀನಿಯಾ

https://youtu.be/KWDKLR9CwI8?si=2sTcshpvNZJNviVN ನೀನಾಸಮ್ ತಿರುಗಾಟ ೨೦೨೨-೨೩ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವ ನಾಟಕರಚನೆ: ಯೂರಿಪಿಡೀಸ್ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ: ಮಾಧವ ಚಿಪ್ಪಳಿನಿರ್ದೇಶನ: ಬಿ.ಆರ್. ವೆಂಕಟರಮಣ ಐತಾಳ A play by Ninasam Tirugata 2022-23Written by: EuripidesKannada Translation: Madhava ChippaliDirected by:...

Muktadhaara | ಮುಕ್ತಧಾರಾ

https://youtu.be/TV8AQVXfEEI?si=vWwXgbJ3mwTP04gb ನೀನಾಸಮ್ ತಿರುಗಾಟ ೨೦೨೨-೨೩ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವ ನಾಟಕರಚನೆ: ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಟಾಗೋರ್ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ: ಅಹೋಬಲ ಶಂಕರನಿರ್ದೇಶನ: ಪ್ರವೀಣ ಕುಮಾರ್ ಎಡಮಂಗಲ A play by Ninasam Tirugata 2022-23Written by: Rabindranath TagoreKannada Translation: Ahobala...