Jan 24, 2024 | Uncategorized | 0 comments

ಶಿವಕುಮಾರ ಮತ್ತು ವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಯ । Shivakumara Valli Parinaya

ಕೆ ಹೆಮ್ಮನ ಹಳ್ಳಿಯ ಶ್ರೀ ಚೌಡೇಶ್ವರಿ, ಶ್ರೀ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಕೃಪಾಪೋಷಿತ ನಾಟಕ ಮಂಡಳಿ ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಹೊಂಡರ ಬಾಳು ಶ್ರೀಲಿಂಗರಾಜೇ ಅರಸು ವಿರಚಿತ ನಾಟಕ ಶಿವಕುಮಾರ ಮತ್ತು ವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಯ-12 ಜೂನ್ 2022
ಸ್ಥಳ: ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮೀ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಂದಿರ
20, [email protected]

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Articles

Related