ಹಿಂದುಸ್ತಾನಿ ಸಂಗೀತದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ | A discussion about Hindustani Music


ನೀನಾಸಮ್ ಕಲೆಗಳ ಸಂಗಡ ಮಾತುಕತೆ ೨೦೨೨
ಹಿಂದುಸ್ತಾನಿ ಸಂಗೀತದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ
ವಿದುಷಿ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಭಟ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ
ನಿರ್ವಹಣೆ: ದೀಪಾ ಗಣೇಶ್
ತಬಲಾ: ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಹೆಗಡೆ
ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ: ಶ್ರೀ ಭರತ್ ಹೆಗಡೆ

Ninasam Kalegala Sangada Maatukate 2022
A discussion about Hindustani Music
Vid. Poornima Bhat Kulkarni
Moderator: Deepa Ganesh
Tabla: Sri Gopalakrishna Hegde
Harmonium: Sri Bharath Hegde

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Articles

Related

ಹಿಂದುಸ್ತಾನಿ ಸಂಗೀತ – ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಭಟ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ | Hindustani Vocal Recital – Poornima Bhat Kulkarni

https://youtu.be/iif8tzN4iXQ?si=dAq6MatgTP9MP0pg ನೀನಾಸಮ್ ಕಲೆಗಳ ಸಂಗಡ ಮಾತುಕತೆ ೨೦೨೨ಹಿಂದುಸ್ತಾನಿ ಸಂಗೀತವಿದುಷಿ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಭಟ್ ಕುಲಕರ್ಣಿತಬಲಾ: ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಹೆಗಡೆಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ: ಶ್ರೀ ಭರತ್ ಹೆಗಡೆ Ninasam Kalegala Sangada Maatukate 2022Hindustani Vocal RecitalVid. Poornima Bhat...

ಉಪನ್ಯಾಸ – ಕುಮಾರವ್ಯಾಸನ ಆಯ್ದ ಪದ್ಯಗಳು | Lecture on Kumaravyasa’s selected poems

https://youtu.be/F9ICk7FU1R8?si=Vru8zE4Zm6R4jDPH ನೀನಾಸಮ್ ಕಲೆಗಳ ಸಂಗಡ ಮಾತುಕತೆ ೨೦೨೨ಉಪನ್ಯಾಸ: ಕುಮಾರವ್ಯಾಸನ ಆಯ್ದ ಪದ್ಯಗಳು - ಎಸ್. ಆರ್. ವಿಜಯಶಂಕರ Ninasam Kalegala Sangada Maatukate 2022Lecture on Kumaravyasa's selected poems by S.R....

ಉಪನ್ಯಾಸ – ಕಾಳಿದಾಸನ ನಾಂದಿ ಪದ್ಯಗಳು | Lecture on Kalidasa’s Preludes

https://youtu.be/tv7sXEpfpPQ?si=VUefyRfcO1kwYJ9m ನೀನಾಸಮ್ ಕಲೆಗಳ ಸಂಗಡ ಮಾತುಕತೆ ೨೦೨೨ಉಪನ್ಯಾಸ: ಕಾಳಿದಾಸನ ನಾಂದಿ ಪದ್ಯಗಳು - ಶ್ರೀರಾಮ ಭಟ್ Ninasam Kalegala Sangada Maatukate 2022Lecture on Kalidasa's Preludes by Sriram...