ಅಗ್ನಿಶಾಮಕರು
ಕವಿ: ಡಾ. ಸಿದ್ಧಲಿಂಗಯ್ಯ
ನಿರ್ದೇಶನ: ಬಾಲಾಜಿ ಮನೋಹರ್

ನೀನಾಸಮ್ ಪ್ರತಿಷ್ಟಾನ ಅರ್ಪಿಸುವ
ಕನ್ನಡ ಕಾವ್ಯ ಕನ್ನಡಿ
ಆಯ್ದ ಕನ್ನಡ ಕವಿತೆಗಳನ್ನಾಧರಿಸಿದ ಕಿರುಚಿತ್ರ ಮಾಲಿಕೆ

Agnishamakaru
poet: Dr. Siddalingaiah
Direction: Balaji Manohar

Ninasam Pratishtana presents Kannada Kavya Kannadi
Short films based on selected kannada poems