ನೀನಾಸಂ ತಿರುಗಾಟ ೨೦೦೯ರ ರಂಗಪ್ರಯೋಗ
ಮೂಲ: ಪೀಯುಷ್ ಮಿಶ್ರಾರವರ ದಮಾಮಾ ಬಾಜೌ
ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ: ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ ಪಟ್ಟನ ಶೆಟ್ಟಿ
ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶನ: ಸಂಜಯ್‌ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ

A play by Ninasam Tirugata 2009.
Original: “Gagan Damama Baajou” by Piyush Mishra.
Kannada Translation: Siddalinga Pattanashetty
Music and Direction: Sanjay Upadhyay