ನೀನಾಸಮ್ ತಿರುಗಾಟ (ಮರು ತಿರುಗಾಟ ೨೦೨೦) ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವ ನಾಟಕ
ಮೂಲ: ಮಾರೀಸ್ ಮೆಟರ್ಲಿಂಕ್
ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ: ಮಾಧವ ಚಿಪ್ಪಳಿ
ಸಂಗೀತ, ನಿರ್ದೇಶನ: ಶಂಕರ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರನ್

A play by Ninasam Tirugata (Maru Tirugata 2020)
Original: Maurice Maeterlinck
Translation: Madhava Chippali
Music, Direction: Shankar Venkateshwaran

This project is made possible with a grant from India Foundation for the Arts, under the Arts Practice programme, with part support from Infosys Foundation