ನೀನಾಸಮ್ ರಂಗಶಿಕ್ಷಣ ಕೇಂದ್ರದ ೨೦೧೬-೧೭ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ರಂಗಪ್ರಯೋಗ

ಮೂಲ: ಶಕ್ತಿಭದ್ರ

ಕನ್ನಡಾನುವಾದ: ಡಾ. ಕೆ. ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ

ಸಂಗೀತ: ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಎಂ, ಎಂ ಪಿ ಹೆಗಡೆ

ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶನ: ಜೋಸೆಫ್ ಜಾನ್

A play by Students of Ninasam Theatre Institute 2016-17

Original: Shakthibhadra

Kannada Translation: Dr. K. Krishnamurthy

Music: M P Hegade and Arun Kumar M

Design and Direction: Joseph John