ನೀನಾಸಮ್ ರಂಗಶಿಕ್ಷಣ ಕೇಂದ್ರ ೨೦೧೯-೨೦ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ರಂಗಪ್ರಯೋಗ
ರಚನೆ: ಗಿರೀಶ ಕಾರ್ನಾಡ್
ಸಂಗೀತ: ಅರುಣ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಎಂ
ನಿರ್ದೇಶನ: ಅನಿರುದ್ಧ ಖುಟವಡ

A play by Students of Ninasam Theatre Institute 2019-20
Written by: Girish Karnad
Music: Arun Kumar M
Direction: Aniruddha Khutwad