೨೦೦೦ನೇ ಇಸವಿಯ ನೀನಾಸಂ ತಿರುಗಾಟ ನಾಟಕ
ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ: ಕೆ ವಿ ಸುಬ್ಬಣ್ಣ
ಸಂಗೀತ: ಕಾವಲಂ ನಾರಾಯಣ ಪಣಿಕ್ಕರ್
ನಿರ್ದೇಶನ: ಕಾವಾಲಂ ನಾರಾಯಣ ಪಣಿಕ್ಕರ್

Ninasam tirugata 2000
Kannada translation: K V Subbanna
Music: Kavalam Narayana Panikkar
Direction: Kavalam Narayana Panikkar