ಕನ್ನಡ ಕಾವ್ಯ ಕನ್ನಡಿ

Swanta Chitra | ಸ್ವಂತ ಚಿತ್ರ

ಸ್ವಂತ ಚಿತ್ರಕವಿ: ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕಂಬಾರಚಿತ್ರ ನಿರ್ದೇಶನ: ಮೌನೇಶ ಬಡಿಗೇರ ನೀನಾಸಮ್ ಪ್ರತಿಷ್ಟಾನ ಅರ್ಪಿಸುವಕನ್ನಡ ಕಾವ್ಯ ಕನ್ನಡಿಆಯ್ದ ಕನ್ನಡ ಕವಿತೆಗಳನ್ನಾಧರಿಸಿದ ಕಿರುಚಿತ್ರ ಮಾಲಿಕೆ Poet: Chandrashekhar KambarDirection: Mounesh Badiger Ninasam Pratishtana presents...

Somanathapurada Devalaya | ಸೋಮನಾಥಪುರ ದೇವಾಲಯ

https://youtu.be/EyNuMJmJsLU ಸೋಮನಾಥಪುರ ದೇವಾಲಯಕವಿ: ಕುವೆಂಪುಚಿತ್ರ ನಿರ್ದೇಶನ: ಮೌನೇಶ ಬಡಿಗೇರ ನೀನಾಸಮ್ ಪ್ರತಿಷ್ಟಾನ ಅರ್ಪಿಸುವಕನ್ನಡ ಕಾವ್ಯ ಕನ್ನಡಿಆಯ್ದ ಕನ್ನಡ ಕವಿತೆಗಳನ್ನಾಧರಿಸಿದ ಕಿರುಚಿತ್ರ ಮಾಲಿಕೆ Poet: KuvempuDirection: Mounesh Badiger Ninasam Pratishtana presents Kannada Kavya...

Putta Vidhave | ಪುಟ್ಟ ವಿಧವೆ

ಪುಟ್ಟ ವಿಧವೆಕವಿ: ದ.ರಾ. ಬೇಂದ್ರೆನಿರ್ದೇಶನ: ಅರವಿಂದ ಕುಪ್ಳೀಕರ್ ನೀನಾಸಮ್ ಪ್ರತಿಷ್ಟಾನ ಅರ್ಪಿಸುವಕನ್ನಡ ಕಾವ್ಯ ಕನ್ನಡಿಆಯ್ದ ಕನ್ನಡ ಕವಿತೆಗಳನ್ನಾಧರಿಸಿದ ಕಿರುಚಿತ್ರ ಮಾಲಿಕೆ Poet: D.R.BendreDirection: Aravind Kuplikar Ninasam Pratishtana presents Kannada Kavya...

Neevallave | ನೀವಲ್ಲವೆ

ನೀವಲ್ಲವೆಕವಿ: ಕೆ.ಎಸ್. ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿನಿರ್ದೇಶನ: ಬಾಲಾಜಿ ಮನೋಹರ್ ನೀನಾಸಮ್ ಪ್ರತಿಷ್ಟಾನ ಅರ್ಪಿಸುವಕನ್ನಡ ಕಾವ್ಯ ಕನ್ನಡಿಆಯ್ದ ಕನ್ನಡ ಕವಿತೆಗಳನ್ನಾಧರಿಸಿದ ಕಿರುಚಿತ್ರ ಮಾಲಿಕೆ Poet: K S Narasimha SwamyDirection: Balaji Manohar Ninasam Pratishtana presents Kannada...

Mudukiyarigidu Kalavalla | ಮುದುಕಿಯರಿಗಿದು ಕಾಲವಲ್ಲ

ಮುದುಕಿಯರಿಗಿದು ಕಾಲವಲ್ಲಕವಿ: ಪ್ರತಿಭಾ ನಂದಕುಮಾರ್ನಿರ್ದೇಶನ: ಅರವಿಂದ ಕುಪ್ಳೀಕರ್ ನೀನಾಸಮ್ ಪ್ರತಿಷ್ಟಾನ ಅರ್ಪಿಸುವಕನ್ನಡ ಕಾವ್ಯ ಕನ್ನಡಿಆಯ್ದ ಕನ್ನಡ ಕವಿತೆಗಳನ್ನಾಧರಿಸಿದ ಕಿರುಚಿತ್ರ ಮಾಲಿಕೆ Poet: Pratibha NandakumarDirection: Aravind Kuplikar Ninasam Pratishtana...

Mithile | ಮಿಥಿಲೆ

ಮಿಥಿಲೆಕವಿ: ಸು.ರಂ. ಎಕ್ಕುಂಡಿನಿರ್ದೇಶನ: ಶಿಶಿರ ಕೆ.ವಿ ನೀನಾಸಮ್ ಪ್ರತಿಷ್ಟಾನ ಅರ್ಪಿಸುವಕನ್ನಡ ಕಾವ್ಯ ಕನ್ನಡಿಆಯ್ದ ಕನ್ನಡ ಕವಿತೆಗಳನ್ನಾಧರಿಸಿದ ಕಿರುಚಿತ್ರ ಮಾಲಿಕೆ Poet: S R EkkundiDirection: Shishira K V Ninasam Pratishtana presents Kannada Kavya KannadiShort...

Honala Haadu | ಹೊನಲ ಹಾಡು

ಹೊನಲ ಹಾಡುಕವಿ: ಪು.ತಿ.ನನಿರ್ದೇಶನ: ಶಿಶಿರ ಕೆ.ವಿ ನೀನಾಸಮ್ ಪ್ರತಿಷ್ಟಾನ ಅರ್ಪಿಸುವಕನ್ನಡ ಕಾವ್ಯ ಕನ್ನಡಿಆಯ್ದ ಕನ್ನಡ ಕವಿತೆಗಳನ್ನಾಧರಿಸಿದ ಕಿರುಚಿತ್ರ ಮಾಲಿಕೆ Honala Hadupoet: Pu.Thi.NaDirection: Shishira K VNinasam Pratishtana presents Kannada Kavya KannadiShort...

Agnishamakaru | ಅಗ್ನಿಶಾಮಕರು

ಅಗ್ನಿಶಾಮಕರುಕವಿ: ಡಾ. ಸಿದ್ಧಲಿಂಗಯ್ಯನಿರ್ದೇಶನ: ಬಾಲಾಜಿ ಮನೋಹರ್ ನೀನಾಸಮ್ ಪ್ರತಿಷ್ಟಾನ ಅರ್ಪಿಸುವಕನ್ನಡ ಕಾವ್ಯ ಕನ್ನಡಿಆಯ್ದ ಕನ್ನಡ ಕವಿತೆಗಳನ್ನಾಧರಿಸಿದ ಕಿರುಚಿತ್ರ ಮಾಲಿಕೆ Agnishamakarupoet: Dr. SiddalingaiahDirection: Balaji Manohar Ninasam Pratishtana presents...