ಲೋಕಚರಿತ

Ranga Sangeetha – Lokacharitha | ರಂಗ ಸಂಗೀತ – ಲೋಕಚರಿತ

ಲೋಕಚರಿತ ತಂಡದಿಂದ ರಂಗಸಂಗೀತ. ಪ್ರೊ. ಜೆ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮೂರ್ತಿಯವರಿಂದ ಹಾಡುಗಳು ಮತ್ತು ಅದರ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ.೨೯ ಜುಲೈ ೨೦೧೭, ಎಂ.ಈ.ಎಸ್‌ ಆಡಿಟೋರಿಯಂ, ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ Ranga Sangeetha performed by Team Lokacharita. Songs, their contexts explained by Prof. J....

Ranga Sangeetha – Sanchi Knowledge Series 4 | ರಂಗಸಂಗೀತ – ಸಂಚಿ ಜ್ಞಾನಸರಣಿ ೪

ಲೋಕಚರಿತ ಆಯೋಜಿಸಿದ ಉಪನ್ಯಾಸ, ಸಂಗೀತ ಸಭೆ.“ರಂಗಸಂಗೀತವೂ ಕೂಡಾ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಹೇಳಬಲ್ಲುದೇ”ಉಪನ್ಯಾಸಕರು: ಪ್ರೊ. ಜೆ. ಶ್ರೀನಿವಾಸಮೂರ್ತಿ | ಸಂಗೀತ: ಲೋಕಚರಿತ ಸಂಗೀತ ತಂಡ೯ ಅಗಸ್ಟ್ ೨೦೧೫ | ಬೆಳಗ್ಗೆ ೧೧:೩೦ | ಎಂ.ಇ.ಎಸ್ ಕಿಶೋರ ಕೇಂದ್ರ, ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ದಾಖಲೀಕರಣ ಸಹಯೋಗಸಂಚಿ ಜ್ಞಾನ ಸರಣಿ -...