ಸಂದರ್ಶನ

KV Subbanna Interview | ಕೆ.ವಿ.ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ಸಂದರ್ಶನ

ದೂರದರ್ಶನ - ೨೦೦೩ ಕೆ.ವಿ ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಕವಿರಾಜಮಾರ್ಗ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಜಗತ್ತು ಕೃತಿಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಂದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಬೆಳವಾಡಿಯವರು ದೂರದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಸಂದರ್ಶನ. Doordarshan - 2003 K.V Subbanna was interviewed by Prakash Belvadi...

BV Karant Interview । ಬಿ.ವಿ ಕಾರಂತ ಸಂದರ್ಶನ

ನಟರಂಗ್ ಪ್ರತಿಷ್ಟಾನ - ೨೦೦೦ಬಿ.ವಿ. ಕಾರಂತರ ಕಾರ್ಯ - ಕ್ರಮದ ದಾಖಲೀಕರಣ, ಹೆಗ್ಗೋಡುಅನಾಮಿಕ ಹಕ್ಸರ್ ಹಾಗೂ ಕೀರ್ತಿ ಜೈನ್ Natarang Pratishthan - 2000Documentation of the work process by B.V.Karanth in Hegguduby Anamika Haksar and Kirti...