ನೀನಾಸಂ ರಂಗಶಿಕ್ಷಣ ಕೇಂದ್ರದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ರಂಗಪ್ರಯೋಗ
ಸಂಗೀತ, ನಿರ್ದೇಶನ: ರಘುನಂದನ

A play by Ninasam Theatre Institute students
Music, Direction: Raghunandana