ನೀನಾಸಮ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಶಿಬಿರ – ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೧೧ರ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ
ಭಾಷಣ ಮತ್ತು ಸಂವಾದ
ಎನ್.ಆರ್. ನಾರಾಯಣ ಮೂರ್ತಿ ಮತ್ತು ಯು.ಆರ್. ಅನಂತಮೂರ್ತಿ

Conversation with N R Narayana Murthy and U R Ananthmurthy at the closing Ceremony of Ninasam Samskriti Shibira 2011