ನೀನಾಸಮ್ ರಂಗಶಿಕ್ಷಣ ಕೇಂದ್ರದ ೨೦೧೨-೧೩ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ರಂಗಪ್ರಯೋಗ

ಮೂಲ: ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಂ ಗಾರ್ಕಿಯ “ದಿ ಲೋವರ್ ಡೆಪ್ತ್ಸ್”

ಅನುವಾದ: ಬಿ.ಟಿ. ದೇಸಾಯಿ

ವಿನ್ಯಾಸ: ಮಂಜು ಕೊಡಗು

ಸಂಗೀತ: ಮೂರ್ತಿ

ನಿರ್ದೇಶನ: ಬಿ.ಆರ್. ವೆಂಕಟರಮಣ ಐತಾಳ

A play by Students of Ninasam Theatre Institute 2012-13

Original: Maxim Gorky’s “The Lower Depths”

Translation: B T Desai

Design: Manju Kodagu

Music: Murthy

Direction: B R  Venkataramana Aithal