ಸಂಚಿ ಫೌಂಡೇಷನ್ ಹಾಗೂ ನೀನಾಸಮ್ ಜೊತೆಯಾಗಿ ದಾಖಲಿಸುತ್ತಿರುವ ರಂಗಸಂಗೀತದ ಮಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಸ್ತುತಿ,
೧೯೯೩ರರಲ್ಲಿ, ನೀನಾಸಮ್ ತಿರುಗಾಟ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ, “ಮೂರು ಕಾಸಿನ ಸಂಗೀತ ನಾಟಕ” ನಾಟಕದಿಂದ
ಮೂಲ: ಬರ್ಟೊಲ್ಟ್‌ ಬ್ರೆಕ್ಟ್‌
ಗೀತರಚನೆ ಮತ್ತು ಅನುವಾದ: ಕೆ ವಿ ಸುಬ್ಬಣ್ಣ
ನಿರ್ದೇಶನ: ಅಕ್ಷರ ಕೆ ವಿ
ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜನೆ: ಬಿ ವಿ ಕಾರಾಂತ

Play: Muru Kasina Sangeeta Nataka
Ninasam Tirugata 1986
Original: Bertolt Brecht
Translation and Lyrics: K V Subbanna
Direction: Akshara K V
Music: B V Karanth