ನೀನಾಸಮ್ ಬೇಸಿಗೆ ರಂಗ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರ ೨೦೧೯ರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ರಂಗಪ್ರಯೋಗ
ಮಾಂಟೋ ಕಥೆಗಳನ್ನಾಧರಿಸಿದ ರಂಗಪ್ರಯೋಗ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಸಂಗೀತ, ನಿರ್ದೇಶನ: ಶ್ವೇತಾರಾಣಿ ಹೆಚ್.ಕೆ.

A play by Participants of Ninasam Summer Workshop 2019.
Based on the stories by Manto
Design, Music, Direction: Shwetharani H.K.

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Articles

Related

Doota Ghatotkacha | ದೂತ ಘಟೋತ್ಕಚ

ನೀನಾಸಮ್ ಬೇಸಿಗೆ ಶಿಬಿರ ೨೦೧೮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ರಂಗಪ್ರಯೋಗಮೂಲ: ಭಾಸಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ: ಎಲ್‌ ಗುಂಡಪ್ಪಸಂಗೀತ: ಗಣೇಶ್‌ ಮಂದಾರ್ತಿ, ಬಾರ್ಗವ ಕೆ ಎನ್ನಿರ್ದೇಶನ: ಗಣೇಶ್‌ ಮಂದಾರ್ತಿ A play by Participants of Ninasam Summer Workshop 2018.Original: BhasaKannada Translation: L....

Varshikotsava | ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ

ನೀನಾಸಂ ಬೇಸಿಗೆ ಶಿಬಿರ ೨೦೧೮ರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ರಂಗಪ್ರಯೋಗಮೂಲ: ಆಂಟನ್‌ ಚೆಕಾವ್‌ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ: ಶ್ರೀನಿವಾಸ ವಿ ಸುತ್ರಾವೆಸಂಗೀತ: ಶ್ವೇತರಾಣಿ ಹೆಚ್‌ ಕೆ, ಅರುಣ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಎಂನಿರ್ದೇಶನ: ಶ್ವೇತರಾಣಿ ಹೆಚ್.ಕೆ A play by Participants of Ninasam Summer Workshop 2018.Original:...

Dootavaakya | ದೂತವಾಕ್ಯ

ನೀನಾಸಮ್ ಬೇಸಿಗೆ ರಂಗ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರ ೨೦೧೯ರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ರಂಗಪ್ರಯೋಗ ಮೂಲ: ಭಾಸ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ: ಎಲ್. ಗುಂಡಪ್ಪ ಸಂಗೀತ: ಅರುಣ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಎಂ ನಿರ್ದೇಶನ: ವಿನೀತ್ ಕುಮಾರ್ ಎಂ. A play by Participants of Ninasam Summer Workshop 2019. Original: Bhasa Translation: L....