Ninasam Samskriti Shibira 2019
Demonstration: Jayachandran and troupe,
Attakkalari Centre for Movement Arts, Bangalore

ನೀನಾಸಮ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಶಿಬಿರ ೨೦೧೯
ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ: ಜಯಚಂದ್ರನ್‌ ಮತ್ತು ತಂಡ,
ಅಟ್ಟಕ್ಕಳರಿ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಮೂವ್‌ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಟ್ಸ್, ಬೆಂಗಳೂರು