ನೀನಾಸಂ ತಿರುಗಾಟ ಅರ್ಪಿಸುವ ರಂಗಪ್ರಯೋಗ
ಮರಾಠಿ ಮೂಲ: ಅಜಿತ್ ದಳವಿ
ಅನುವಾದ: ಡಾ. ಡಿ ಎಸ್‌ ಚೌಗಲೆ
ನಿರ್ದೇಶನ: ಗಣೇಶ್‌ ಎಂ
ಸಂಗೀತ: ಅರುಣ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಎಂ

A play presented by Ninasam Tirugata
Marathi original: Ajith Dalavi
Translation: Dr. D S Chougale
Direction: Ganesh M
Music: Arun Kumar M