ನೀನಾಸಮ್ ತಿರುಗಾಟ – ೧೯೯೩
ರಚನೆ: ಪು.ತಿ. ನರಸಿಂಹಾಚಾರ್
ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶನ: ಬಿ.ವಿ. ಕಾರಂತ

Ninasam Tirugata – 1993
Written by Pu.Ti. Narasihmachar
Music and Direction: B.V. Karanth