ಥಿಯೇಟರ್‌ ಸಮುರಾಯ್‌ʼಸ್‌ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವ ನಾಟಕ
ರಚನೆ: ಪ್ರಸನ್ನ
ಸಂಗೀತ:
ನಾಗರಾಜ ಕೆ ಎನ್
ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶನ: ಬಿ ಆರ್‌ ವೆಂಕಟರಮಣ ಐತಾಳ

A play presented by Theater Samurai’s
Playwright: Prasanna
Music: Nagaraja K N
Design and Direction: B R Venkataramana Aital