ನೀನಾಸಮ್ ರಂಗಶಿಕ್ಷಣ ಕೇಂದ್ರದ ೨೦೧೩-೧೪ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ರಂಗಪ್ರಯೋಗ
ಶೇಕ್‌ಸ್ಪಿಯರ್‌‘ಆ್ಯಸ್ ಯು ಲೈಕ್ ಇಟ್’ ಆಧರಿಸಿದ ನಾಟಕ
ಸಂಗೀತ: ಶಿಶಿರ ಕೆ ವಿ
ಕನ್ನಡಾನುವಾದ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶನ: ಅಕ್ಷರ ಕೆ.ವಿ.

A play by Students of Ninasam Theatre Institute 2013-14
Based on Shakespeare‘s ‘As You Like It’
Music : Shishira K V
Kannada Translation and Direction: Akshara K V