ಹೊನಲ ಹಾಡು
ಕವಿ: ಪು.ತಿ.ನ
ನಿರ್ದೇಶನ: ಶಿಶಿರ ಕೆ.ವಿ

ನೀನಾಸಮ್ ಪ್ರತಿಷ್ಟಾನ ಅರ್ಪಿಸುವ
ಕನ್ನಡ ಕಾವ್ಯ ಕನ್ನಡಿ
ಆಯ್ದ ಕನ್ನಡ ಕವಿತೆಗಳನ್ನಾಧರಿಸಿದ ಕಿರುಚಿತ್ರ ಮಾಲಿಕೆ

Honala Hadu
poet: Pu.Thi.Na
Direction: Shishira K V
Ninasam Pratishtana presents Kannada Kavya Kannadi
Short films based on selected kannada poems