ಲೋಕಚರಿತ ಅರ್ಪಿಸುವ “ರಂಗ ಸಂಗೀತಗಳು”
ನಾಟಕ: ಅಹಲ್ಯೆ – ನಾಂದೀ ಗೀತೆ
ಸಾಹಿತ್ಯ: ಪು.ತಿ.ನ.
ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜನೆ: ಬಿ.ವಿ. ಕಾರಂತ

ದಾಖಲೀಕರಣ: ಸಂಚಿ ಫೌಂಡೇಶನ್
೨೯ ಜುಲೈ ೨೦೧೭
ಎಮ್.ಇ.ಎಸ್ ಕಾಲೇಜು ಸಭಾಂಗಣ

Hulu Bayake Baa Enalu
Play: Ahalye – Naandi Geete
Lyrics: Pu.thi.na
Music: B V Karanth
29 Luly 2017