ನೀನಾಸಮ್ ರಂಗಶಿಕ್ಷಣ ಕೇಂದ್ರ ೨೦೧೧-೧೨ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ರಂಗಪ್ರಯೋಗ

ಗುಮ್ಮಳಾಪುರದ ಸಿದ್ದಲಿಂಗ ಯತಿಗಳು ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಶೂನ್ಯ ಸಂಪಾದನೆಯ ಒಂದು ಭಾಗ

ಸಂಗೀತ: ನಾಗರಾಜ ಕೆ ಎನ್‌, ಅರುಣ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಎಂ

ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶನ: ರಘುನಂದನ

A play by Students of Ninasam Theatre Institute 2011-12

A part of collections by Gummalapura’s siddhalinga yathi.

Music: Nagaraja K N, Arun Kumar M

Direction: Raghunandana