ನೀನಾಸಮ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
ದಿ| ಕೆ.ವಿ. ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ಸ್ಮರಣೆ
ಜುಲೈ ೧೬, ೨೦೧೯
ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸ: ಡಾ. ಕೆ. ಉಲ್ಲಾಸ ಕಾರಂತ
ವಿಷಯ: ಹುಲಿಗಳು, ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ: ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಸವಾಲುಗಳು
ಅತಿಥಿಗಳು: ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಜಯಮ್ಮ

Ninasam Program
K V Subbanna Memorial Program
July 16th 2019
Special Lecture: Dr. K. Ullas Karanth
Subject: Tiger, Science and Society : challenges of Wild life Conservation
Guests: Smt. Vijayamma