ನೀನಾಸಮ್ ರಂಗಶಿಕ್ಷಣ ಕೇಂದ್ರ ೨೦೧೧-೧೨ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ರಂಗಪ್ರಯೋಗ

ಮೂಲ: ಆ್ಯಂಟನ್ ಚೆಕಾಫ್

ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ: ವೈದೇಹಿ

ಸಂಗೀತ: ಅರುಣ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಎಂ

ನಿರ್ದೇಶನ: ಶಂಕರ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರನ್

A play by Students of Ninasam Theatre Institute 2011-12

Original: Anton Chekhov

Translation: Vaidehi

Music: Arun Kumar M

Direction: Shankar Venkateshan