ನೀನಾಸಮ್ ಮರುತಿರುಗಾಟ – ೨೦೦೬
ಕನ್ನಡ ಕಾವ್ಯಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ನಾಟಕ
ಸಂಗೀತ: ಬಿ ಆರ್‌ ವೆಂಕಟರಮಣ ಐತಾಳ ಮತ್ತು ಎಂ ಪಿ ಹೆಗಡೆ
ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಹಾಗೂ ನಿರ್ದೇಶನ: ಬಿ. ಆರ್ ವೆಂಕಟರಮಣ ಐತಾಳ

Ninasam Marutirugata – 2006
Based on selected Kannada Poems
Music: B.R. Venkataramana Aithal, M P Hegde
Conceived & Directed by
B.R. Venkataramana Aithal