ಲೋಕಚರಿತ ಅರ್ಪಿಸುವ “ರಂಗ ಗೀತೆಗಳು”
ಕರವಸ್ತ್ರವು
ನಾಟಕ: ಮಿಸ್ ಸದಾರಮೆ
ಸಾಹಿತ್ಯ: ಬೆಳ್ಳಾವೆ ನರಹರಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿ
ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜನೆ: ಬಿ.ವಿ. ಕಾರಂತ

ದಾಖಲೀಕರಣ: ಸಂಚಿ ಫೌಂಡೇಶನ್
೨೯ ಜುಲೈ ೨೦೧೭
ಎಮ್.ಇ.ಎಸ್ ಕಾಲೇಜು ಸಭಾಂಗಣ

Karavastravu
Play : Miss Sadarame
Lyrics : Bellave Narahari Shastri
Music : B V Karanth
29 Luly 2017