ಪ್ರಯಾಣ ತಂಡ 2004
ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಭಾರತ ಆಧರಿತ
ಸಂಗೀತ: ಶ್ರೀಧರ ಹೆಗ್ಗೋಡು
ನಿರ್ದೇಶನ: ಬಿ. ಆರ್. ವೆಂಕಟರಮಣ ಐತಾಳ

Prayaana tanda – 2004
Based on Kumaravyasa Bharata
Music: Shridhar Heggodu
Direction: B R Venkataramana Aithal