ಪ್ರಯಾಣ ೨೦೦೫
ಎಂ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಅಡಿಗರ ಕವಿತೆಗಳನ್ನು ಆಧಾರಿಸಿದ ಪ್ರಯೋಗ
ಸಂಗೀತ: ಶ್ರೀಧರ ಹೆಗ್ಗೋಡು
ರೂಪಾಂತರ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶನ: ಬಿ ಆರ್‌ ವೆಂಕಟರಮಣ ಐತಾಳ

prayana 2005
Based on poems by M Gopalakrishna Adiga
Music: Shridhar Heggodu
Adaptation and Direction: B R Venkataramana Aithal