ನೀನಾಸಮ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಅರ್ಪಿಸುವ ನಾಟಕ
ವೈದೇಹಿಯವರ ‘ಕ್ರೌಂಚ ಪಕ್ಷಿಗಳು’ ಕಥೆಯನ್ನಾಧರಿಸಿದ ರಂಗಪ್ರಯೋಗ
ಸಂಗೀತ: ಅರುಣ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಎಂ
ಪ್ರಸ್ತುತಿ: ಶೈಲಜಾ ಪ್ರಕಾಶ, ವಿದ್ಯಾ ಹೆಗಡೆ, ಸುಶೀಲಾ ಹೆಗಡೆ

Ninasam Prathistana presentation
play based on the Story “Krouncha Pakshigalu” by Vaidehi.
Music: Arun Kumar M
presented by: Shailaja Prakash, Vidya Hegade, Susheela hegade