ನೀನಾಸಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
ಕೆ ವಿ ಸುಬ್ಬಣ್ಣರವರ ಪುಣ್ಯಸ್ಮರಣೆ
ಏ ಆರ್‌ ಶಿವಕುಮಾರ್‌ ರಿಂದ ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸ
“ನೀರಿನ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಮೀರುವ ದಾರಿಗಳು”
ಜುಲೈ ೧೬, ೨೦೧೭

Ninasam Program
Commemorating death anniversary of K V Subbanna
A special Lecture by A R Shivakumar, Bangalore
July 16, 2017