ನೀನಾಸಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
ಕೆ ವಿ ಸುಬ್ಬಣ್ಣರವರ ಪುಣ್ಯತಿಥಿಯ ಸ್ಮರಣೆ
“ಕಾಶ್ಮೀರ ಶೈವ ದರ್ಶನದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ”
ಡಾ|| ಹೆಚ್‌ ಎಸ್‌ ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್‌ ರವರಿಂದ ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸ

Ninasam Program
Commemorating death anniversary of K.V. Subbanna
Akkamahadevi in the light of Kashmir Shaiva Darshan
A special Lecture by Dr. H.S. Shivaprakash
July 16, 2016