ನೀನಾಸಮ್ ತಿರುಗಾಟ ೨೦೧೭ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ನಾಟಕ
ಮೂಲ: ಭಾಸ
ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ: ಎಲ್.‌ ಗುಂಡಪ್ಪ
ಸಂಗೀತ: ಭಾರ್ಗವ ಕೇಡಲಸರ
ನಿರ್ದೇಶನ: ಉಮೇಶ್‌ ಸಾಲಿಯಾನ್

A play by Ninasam Tirugata 2017
Original: Bhasa
Kannada Translation: L. Gundappa
Music: Bhargava Kedalasara
Direction: Umesh Saliyan